Головна/ Навчальні заклади / Волинська обл. / Професійно-технічне училище № 22 смт.Луків

Професійно-технічне училище № 22 смт.Луків

Повернутися до переліку відфільтрованих закладів
Державна ,

Волинська обл.,
44810 Турiйський р-н смт Лукiв, вул.Незалежностi,19; т/ф (03363)93339

Галузі

Обсяги набору (державне замовлення)

Професії Рік К-сть місць

Історична довідка про навчальний заклад

      ПТУ № 22 смт Луків – одне з найстаріших професійно-технічних училищ Волині з підготовки  кваліфікованих кадрів  для  села. Училище  механізації  сільського господарства створено згідно з наказом  Головного  управління  трудових  резервів  при  Раді  Міністрів  СРСР  від  6.08.1954 року № 171.
      Перший  випуск  відбувся  у  1955  році - 240  учнів  підготовлено  за  спеціальностями: тракторист  ІІІ  класу  з  6-ти  місячним  терміном  навчання; бригадир  тракторної  бригади  з  однорічним  терміном  навчання. До  1960  року  контингент  училища  не  перевищував  300  чоловік.
    З  1  вересня  1961  року  училище  реорганізоване  в  СПТУ №12. Введенні  нові  професії: механізатор  тваринницьких  ферм; механізатор  меліоративних  і  іригаційних  робіт; тракторист-машиніст  широкого  профілю  з  дворічним  терміном  навчання. Зріс  контингент учнів.
     В  1962  році  було  закінчено  відбудову  навчального  корпусу, що  діє  й  сьогодні. В  1963  році  побудовано  гуртожиток  на  100  учнівських  місць  та  їдальню. Згодом  завершено  будівництво  ще  одного  гуртожитку  на  150  місць, в  якому  розмістилась  бібліотека  училища  та  клуб.
      В  1967  році  побудовано  ремонтну  майстерню  із  слюсарним  цехом.
     Від 1954 року в училищі готувалися групи трактористів-машиністів, а також інших спеціальностей ( бригадирів; механіків – комбайнерів; електромонтерів сільської електрифікації; механізаторів тваринницьких ферм; механізаторів  лукомеліоративних  і  іригаційних  робіт; майстрів-наладчиків по  тракторному     парку;  комбайнерів; машиністів  холодильних  установок і ін.)
Зараз  училище  діє  на  базі  навчально-виробничого комплексу, який складається з 16 кабінетів, 3-х лабораторій, 2 майстерень, машинно-тракторного парку (19 трактори, 3 комбайніи, 15 автомобілів, 53 одиниць сільськогосподарської техніки), навчального господарства, автодрому, трактородрому,  гуртожитку, їдальні, бібліотеки, актового залу та ін.
     На сьогодні в училищі навчається 310 учнів. Соціальний портрет складний: 11 дітей сиріт; 19 – із функціонально неспроможних сімей; 37 напівсиріт; 61 – із багатодітних сімей; 64 – із малозабезпечених сімей.
   Проведено капітальну  реконструкцію навчально–виробничого комплексу для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Робітник фермерського господарства».
      Училище  підготувало  понад  18 000 тисяч  фахівців, які  працюють  не лише  у  господарствах    району,  а  й  у  інших областях.

Умови вступу

  До професійно-технічного     училища    № 22 смт. Луків приймаються громадяни України, які мають повну чи базову загальну середню освіту або освіту, достатню для оволодіння робітничими професіями.
     Учні, мають право на:
 - отримання безоплатної повної загальної середньої освіти;
  - здобуття   першої  робітничої  професії  за  державним   замовленням.
      Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, передбаченими законодавством.
       Фінансування   професійного   навчання       в   училищі   здійснюється   за рахунок коштів державного бюджету та фізичних і юридичних осіб.
        Прийом    в    училище    здійснюється    за   такими     професіями.   

        Державне замовлення:
*на базі базової загальної середньої освіти із здобуттям повної загальної середньої освіти
 (термін навчання три роки)
- «тракторист-машиніст с/г виробництва; слюсар з ремонту с/г машин та устаткування,   водій автотранспортних засобів (кат. С)»                                    
-«слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів (кат.  С)» 
-«робітник фермерського господарства» 
       Після закінчення навчання випускник одержує диплом кваліфікованого робітника та атестат про повну загальну середню освіту .
*на базі повної загальної середньої освіти (термін навчання 1 рік)
 -«тракторист-машиніст категорії А; водій автотранспортних  засобів категорії С»  
      Після закінчення навчання випускнику видається диплом кваліфікованого робітника.
Навчання безробітних громадян за угодами із службою зайнятості.
(термін навчання згідно робочих навчальних планів)
-« робітник фермерського господарства»            в межах ліцензованих обсягів
      Після закінчення навчання випускнику видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.
*Навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
термін навчання   -  в межах ліцензованого обсягу
-« водій автотранспортних засобів (кат. В С)»                            

Прийом документів від вступників за державним замовленням проводиться з 1 червня до 15 серпня 2012 року.
      Вступники надсилають поштою або подають особисто заяву про вступ   в училище   із зазначенням обраної професії, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:
-документ про освіту (оригінал);
-медичну    довідку    за    формою    086-у,  оформлену    в    установленому порядку;
-6 фотокарток розміром 3x4 см;
-ідентифікаційний код (копія).
-Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової повинності та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в терміни, що визначені для подання документів.
     Прийом в училище  проводиться на основі співбесіди, середнього балу свідоцтва (або атестата) про освіту.
      Зараховуються   на навчання за   державним        замовленням      без вступних випробувань:
-особи, яким Законом України «Про   статус і соціальний захист громадян, які постраждали       внаслідок   Чорнобильської      катастрофи» встановлено 1 категорію;
-випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
-випускники      загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
-учасники міжнародних,        завершального   етапу   Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями    (спеціальностями),        для   яких вищезазначені   дисципліни   є профілюючими;
     Зараховуються    поза   конкурсом   при    позитивних   результатах вступних випробувань:
-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
-інваліди,       яким       не    протипоказане    навчання    за    обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
-особи,  яким Законом України  «Про  статус і   соціальний захист громадян, які постраждали       внаслідок   Чорнобильської      катастрофи» встановлено 3 категорію.
     Першочергово зараховуються   за інших рівних умов:
особи,      яким      Законом      України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» встановлено 3 категорію;
діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання    службових    обов'язків,       на      місця,       забезпечені державним замовленням.  
   Вступники   у   цьому випадку подають копію виписки з наказу про те,    що    батько    (мати)    визнані   такими,    що загинули при виконанні службових обов'язків.
   Особи,  які вступають в училище,  додають трьохсторонню угоду (між підприємством, учнем та училищем)
   Професійне   навчання   громадян,   які   набули   статусу   безробітних, здійснюється на підставі угод, укладених між обласним центром зайнятості та училищем в межах ліцензованого обсягу.  Заняття розпочинаються,  як правило, по мірі комплектування груп із заявлених професій.
   Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом десяти днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування.

Умови навчання

На  даному  етапі  для  підготовки  кваліфікованих  працівників  в училищі працюють  високопрофесійні  викладачі  і  майстри  виробничого  навчання,  які  дбають  про    навчання  робітників  високої  кваліфікації.  Працюють 2  майстерні  виробничого  навчання та  17  навчальних кабінетів. Інноваційним  є         наявність  комп`ютерного  кабінету.    Матеріально-технічна  база  училища має    в  наявності   машино-тракторний  парк,  який  налічує  19  тракторів  (  з  них  15  колісних );  15  автомобілів,  3 зернозбиральні  і  1   спеціалізований комбайни;  53  одиниці  іншої  сільськогосподарської  техніки  і  знарядь;  автотрактородром  площею  3  га.

Дозвілля

Для самореалізації учнів та виявлення творчих здібностей працюють гуртки художньої самодіяльності (духовий, танцювальний, співів), технічної творчості, спортивні секції, в наявності є бібіліотека, читальний зал. Свої таланти учні училища показують  на різноманітних конкурсах. В училищі обладнана спортивна кімната, спортивний майданчик та футбольне поле. Створено навчально-виробничий комплекс. Для оздоровлення учнів діє база відпочинку на о. Сомин. В училищі є 2 гуртожитки на 150 місць, їдальня на 110 місць. Учні отримують стипендію, мають триразове харчування.


Финансові компанії, що кредитують студентів